Exekuční příkaz

Co je to vlastně takový exekuční příkaz? K čemu slouží a kdo jej vydává? Jedná se o rozhodnutí soudního exekutora nebo stačí jen rozhodnutí soukromého subjektu? Kde lze na tyto otázky najít odpovědi? Zde. Nejen na výše položené dotazy, ale mnohem více se dozvíte u nás. Stačí číst dále, vše podstatné je obsaženo v následujících odstavcích. Exekuční příkaz je v následujících řádcích rozebrán do nejmenších detailů.

Základní informace

Jak již bylo naznačeno v úvodním odstavci, exekuční příkaz skutečně vydává soudní exekutor, který je soudem pověřený k provedení samotné exekuce. Tato osoba také mimo jiné rozhodne o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena.

V dnešní době lze zvolit více způsobů, jinými slovy, soudní exekutor může nařídit nebo chcete-li, vydat více exekučních příkazů.

Každý exekuční příkaz musí být vydán v písemné podobě či formě a následně pak dodán všem účastníkům řízení. A to prosím do vlastních rukou. Každý exekuční příkaz musí obsahovat dané náležitosti. Tyto náležitosti si nyní vyjmenujeme.

V první řadě tam nesmí chybět označení exekučního soudu, dále pak jméno soudního exekutora, účastníci samotného řízení, v neposlední řadě také zvolený způsob provedení exekuce. Pochopitelně nesmí chybět jméno a adresa osoby, které se exekuční příkaz doručuje.

Neodmyslitelnou součásti příkazu je také poučení pro všechny účastníky. Tedy, poučení o odvolání, datum a místo vydání příkazu. Pochopitelně, že nesmí také chybět samotný podpis soudního exekutora.

Základní pravidla a povinnosti účastníků

Jaká jsou základní pravidla a povinnosti účastníků? V první řadě je nutné zmínit, že proti exekučnímu příkazu se nelze v žádném případě odvolat. Mnohdy si to lidé pletou s usnesením o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora jejím provedením.

Samotné exekuční řízení končí v okamžiku provedení, jinými slovy vymožením pohledávky i nákladů exekuce po všech účastnících exekučního řízení.

Kde hledat bližší informace

Jakým způsobem a kde lze hledat všechny podstatné informace, týkající se exekučního řízení, případně exekučního příkazu? Především Vás odkážeme na internet, kde v dnešní době dohledáte prakticky jakoukoliv odpověď na různé typy dotazů. Záleží jen na Vás, o jaký dotaz či téma máte zájem. Samozřejmě musíte vybírat pečlivě a v seznamu odpovědí najít tu správnou.

Také Vám vřele doporučujeme využít různá tematická diskusní fóra, která jsou dnes a denně navštěvovaná lidmi s bohatými zkušenostmi z oblasti exekucí a jejích řízení. Věříme, že Vám naše rady pomohou, a Vy se tak dozvíte vše podstatné o exekučním příkazu a všem, co je s ním spjaté.

Půjčky
rychlá půjčka bez registru, sjednání online.

Exekuce
exekuční dražby nemovitostí i věcí movitých.

Půjčky Provident
snadná žádost online o nebankovní půjčku.