Exekuční řízení

Co je to vlastně exekuční řízení a co se pod tímto pojmem skrývá? V dnešní době se díky celosvětové finanční krizi s tímto pojmem setkává čím dál tím větší počet lidí. A důvod? Neschopnost splácet své dluhy. Závazky, které si lidé za několik měsíců či let nashromáždili, nyní nejsou schopni řešit a mnohdy končí u exekučního soudu. Bohužel, taková je dnes realita a jen nepatrný krok Vás může zavést až na samotnou hranu přežití. Chcete-li se dozvědět více o exekučním řízení, následující řádky jsou určeny i Vám.

Základní pojem a definice

Základní definice exekučního řízení může znít asi takto. Exekuční řízení lze také nazvat řízením vykonávacím, poněvadž se jedná o nucený výkon, a to z exekučního titulu. Exekuční řízení lze také nazvat jako vykonatelný rozhodčí nález, případně i notářský zápis se svolením k vykonavatelnosti. Mnohdy je možné se také setkat s definicí exekutorský zápis. I tento pojem se hojně používá.

Co je podstatou samotného exekučního řízení? Především a hlavně to je vymožení peněžité částky od dlužníka, jinými slovy také povinného. A komu? Věřiteli, jinými slovy oprávněnému.

Zkrátka, exekuční řízení prakticky sleduje realizaci toho, co bylo právem shledáno jako řízení nalézací. Povinný je v tomto směru povinen naplnit podstatu nuceného výkonu, stanoveného exekučním soudem.

Exekuční řízení je také mimo jiné samostatný druh civilního procesu, a to se specifickými zásadami a procesními instituty.

Změny a novelizace

Exekuční řízení by se do budoucna mělo podle slov představitelů vlády České republiky zrychlit. Soud už by nemusel rozhodovat o nařízení exekuce, nicméně bude intenzivněji kontrolovat samostatnou činnost exekutorů.

Vláda již prakticky schválila novelu občanského soudního řádu, včetně exekučního řádu. V případě, že tyto novely schválí i parlament, včetně prezidenta ČR, soudům se tak významně ulehčí.

Podle všeho by mělo dojít k zásadní změně postupu při zahájení samotné exekuce. Podle slov premiéra Petra Nečase by tak mohlo dojít k omezení dvoukolejnosti výkonu rozhodnutí prováděného soudem a soudního exekutora.

Kde hledat více informací

Jak hledat informace o exekuci, případně o samotném exekučním řízení? Především se informujte na internetu. Dnes lze na internetu dohledat prakticky vše, co se týká jakéhokoliv soudního procesu, rozhodnutí či pravidel.

Mimo to Vám doporučujeme navštívit exekutorský úřad a samotného soudního exekutora, který Vám zcela určitě rád poradí a navede Vás správným směrem.

Půjčky
rychlá půjčka bez registru, sjednání online.

Exekuce
exekuční dražby nemovitostí i věcí movitých.

Půjčky Provident
snadná žádost online o nebankovní půjčku.